Telefon

+36 30 217 7862 (17:00-20:00 között hívható)

E-mail

info@lelekkozpont.com

Az időpontok helyszíne

Baja, Mártonszállási út 98.

Csapatunk tagjainak kiválasztásakor nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai megfelelőségre, valamint, hogy minden tagunk kellően motivált legyen a Központ megfelelő működése érdekében. Minden visszajelzést figyelembe veszünk, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk megvalósítani tevékenységünket az Önök érdekében. Ezeket a szempontokat alapként véve alkottunk csapatot, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő lehetőséget.

Ezen az oldalon azokat a személyeket találja, akik folyamatosan elérhetőek Központunkban, aktívan részt vesznek munkánkban!


Lovas Szabolcs

Vezető, tanácsadó

A bajai Lélek Központ egyik megálmodója, vezetője. Tanulmányait a Szent István Egyetemen, vállalati tanácsadás szakirányon végezte, országosan a szervezetfejlesztés területen tevékenykedik. Tudását különböző szervezeteknél (Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület, International Centre for Transactional Analysis Qualifications, Csoportanalitikus Kiképző Társaság, Selye Társaság) maga is rendszeresen fejleszti, hogy mindig naprakész módszerek, információk álljanak rendelkezésére. Önismereti, személyes- és csapathatékonyság növelő egyéni tanácsadásaival és csoportos tréningjeivel, ahhoz járul hozzá, hogy az emberek megismerjék, mozgósítani tudják rejtett erőforrásaikat egy jobb, önazonosabb élet érdekében. Munkája során szervezetek, folyamatok, csapatok és egyének fejlesztésével foglalkozik. Érdeklődése középpontjában a személyiség felépítése áll, valamint annak hatása a viselkedésünkre.


Kuzman Mónika

Gazdasági vezető

A bajai Lélek Központ egyik megálmodója, a társaság gazdasági vezetője. Abban a reményben állt neki munkájának, hogy saját tapasztalatait felhasználva egy olyan központot hozzon létre, mely mindenki számára nyitott, elfogadó, ugyanakkor mindemellett megteremti a szükséges szakmai feltételeket. A Központban ellátja a szervezési, logisztikai feladatokat, összeköttetésben áll a trénerekkel, pszichológusokkal. Több évtizedes számviteli tapasztalatával megteremti a szükséges gazdasági, jogi feltételeket a Központ kifogástalan működése érdekében.


dr. Balogh Erika

Gyermekpszichiáter

A bajai Lélek Központ gyermekekkel és szüleikkel foglalkozó pszichiátere. A diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte, majd csecsemő- és gyermekgyógyászatból, iskolaegészségtan és ifjúságvédelemből és gyermek- és ifjúságpszichiátriából szakvizsgázott. 2006 óta dolgozik gyermekpszichiáterként a Bajai Szent Rókus Kórházban, a Gyermek- és Ifjúsági Mentálhigiénés Gondozóban. Az eltelt 16 év során számos betegségspektrummal találkozott: pervazív fejlődési zavar, ADHD, bipoláris zavar, depresszió, szorongás, fóbia, pánikbetegség, kényszerbetegség, evés- és alvászavar, személyiségfejlődés eltérő iránya, értelmi fogyatékosság, pszichózis, oppozíciós zavar, egyéb érzelmi- és viselkedés zavar, TIC és Tourette szindróma, kevert specifikus fejlődési zavar, részképességzavar, beszédfejlődési zavar, dadogás elektív mutizmus. Kognitív viselkedés terápiás tréningeket tanult: depresszió, szorongás, indulatkezelés és a gyerekek szociális készségek javítási érdekében. Később pszichoterápiás elméleti képzésben vett részt, majd pszichoterápiás módszert választott, jelenleg gyermek integratív terápiában képződik. Legfőbb érdeklődési köre a serdülők személyiségfejlődése és ezek eltérése pl: szorongás, depresszió, szociális készség fejlődési zavarok, traumák és az ezeket mérséklő pszichoterápiás beavatkozások.


Hajdú Éva

Párkapcsolati tanácsadó, Life Coach, tréner

A bajai Lélek Központ trénere, coach-a, párkapcsolati szakértője. Teológia szakon végzett, mindig is az érdekelte, hogyan működik az ember. Ezen a területen volt először csapatépítéssel kapcsolatos feladata. Ekkor kezdte továbbképezni magát. Nagy Zsóka családi mediátor képzésén tanult. Az ott képviselt szakma iránti elkötelezettség, az emberi tolerancia jelentőségének tekintetében olyan példát kapott, amit méltóan képvisel.  A Párkapcsolati Coaching és Mediációs Intézetnél bejegyzett párkapcsolati coach. A Prepare/Enrcih házassági tanácsadás és házassági felkészítés programját is elvégezte. Az Umathum Akadémián tanult coaching szemléletet. A trénerképzést a Mister Teacher Oktatási Kft-nél végezte. Célja: fejlődésben, célokban, tanulásban gondolkodó emberek építése, mert ezen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy működő párkapcsolatot és családot építhessünk. 


Dobó Krisztina

Okleveles pszichológus

A bajai Lélek Központ pszichológusa. A Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán 2017-ben végzett, személyiség-és klinikai pszichológia szakirányon. Gyakorlatát a Szegedi Neuropszichiátriai osztályon szerezte. 2010-ben szerezte meg az autogén tréning-terapeuta oklevelét a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél. 2012-ben a Simonton-módszer elméletét és gyakorlatát sajátította el, amely imaginációs technikákkal támogatja a krónikus betegségben szenvedők gyógyulását. Érdeklődése középpontjában az álom és  kreativitás-pszichológia áll.


Kling Eszter

Okleveles pszichológus, mediátor

A Lélek központ pszichológusa. A Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán 2018-ban végzett, tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. A Közép-Európai Mediációs Intézet szervezésében elvégezte az iskolai mediátor képzést. A pedagógiai szakszolgálatnál helyezkedett el először Budapesten – majd Baján – ahol sajátos nevelési igény és tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézség diagnosztizálásával, valamint nevelési tanácsadással foglalkozott. Jelenleg iskolapszichológusként is tevékenykedik. Érdeklődése középpontjában a fejlődési elakadások, krízisek megoldása áll. Hivatásának tekinti, hogy embertársait segítse a problémáik megoldásában. 


Dr. Géczy Imréné Valéria

Pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Oligofrénpedagógia-Pszichopedagógia szakon végzett gyógypedagógusként. Tanulmányai befejezése után a Bajai Kisegítő Iskolában gyógypedagógusként, négy évig pedig igazgató-helyettesként dolgozott. 16 éven keresztül vezette Baján a Családsegítő Központot. Intézményüket az általa írt sikeres pályázatok alapján bővítették, így a hajléktalan ellátás,az utcai szociális munka és 1997 évtől a gyermekjóléti szolgálat ellátása is hozzá tartozott. Időközben elvégezte a Testnevelési Egyetem  mentálhygiénés szakát, így mentálhygiénés szakemberként dolgozott, majd tereptanári képesítést szerezve az egyetemi és főiskolai szociális munkás hallgatók terepgyakorlatát vezette. 2001-ben, öt év tanulás után pszichodráma vezető lett, jogosult arra, hogy felelőséggel alkalmazza a pszichodráma, a csoportdinamika és a szociometria módszerét személyiségfejlesztő céllal. Vezetett önismereti csoportokat felnőtteknek, kamaszoknak, gyerekeknek, szakmai önismereti csoportokat szociális intézményekben és pedagógusoknak egyaránt. Vezetői munkája lezárultával életvezetési tanácsadással segíti a hozzá fordulókat.


Mészáros Árpádné Ildikó

Gyászterápiás tanácsadó

Alapképzettsége ápoló, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában Érettségizett. 1995-től 2010-ig a szülés és születés lelki folyamataival foglalkozott, mint dula. Egy idő után az életünk másik, rendkívüli jelentőséggel bíró szegmenséről kezdett tanulni, az elengedés, veszteségek, gyász témakörében.  A gyászcsoportvezető képzést, Singer Magdolna és Dr Pilling János vezették. Mindig a születés és az elmúlás misztériuma érdekelte. 2013-tól a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Psychiatriai osztályán dolgozott,  Dr Rácz-Nagy Ágnes támogatásával egyéni veszteség és gyászfeldolgozó terápiát folytatott. A munkája hozzájárul, hogy az elszenvedett lelki trauma elelnére idővel kialakuljon egy új egyensúlyi helyzet, amelyben a veszteség már csak az emlékekben él, és nem a mindennapi valóság részét képezi. Segít félelem és fájdalom nélkül megélni jelen életünket és élő kapcsolatainkat.


Werner Anna

Okleveles pszichológus

Pszichológus tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. 2023-ban szerezte meg diplomáját, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáción. Gyakorlatát a Bethesda Gyermekkórházban végezte. 8 éve sakkot oktat gyermekeknek, a játékterápia fontos részét képezi munkájának. Jelenleg gyermekpszichológusként tevékenykedik Baján egy lakásotthonban, ahol sajátos nevelési igényű, magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekekkel foglalkozik. Érdeklődése középpontjában az állatasszisztált terápia, és a meseterápia áll.


Boga Elek

Psychologist, counsellor working in english

Graduated from University of Szeged in 2015. Worked as school counsellor in two institutions in Budapest, both dedicated to the education of underprivileged young adults. Currently in training in the framework of Transactional Analysis. Private praxis from 2019, focusing on both normative and non-normative crises of adults. Available online.


Pincz Adrienn

Mentálhigiénés szakember, személyközpontú tanácsadó jelölt

Rendszerszemléletű gondolkodásához kapcsolódó tudásszomját   szociológiai tanulmányaival kezdte enyhíteni,  majd érdeklődése fokozatosan a pszichológia és az addiktológia felé irányult. Elsőként a Milton  Friedman Egyetemen szerzett  szociológia alapdiplomát, majd a Pannon Egyetemen okleveles mentálhigiénés közösség-és kapcsolatépítő szakemberként végzett.  Additológiai területen  szerzett tíz éves tapasztalata a  transzgenerációs önismeret világába kalauzolta, szakmai szemléletét  a  hellingeri – rendszerterápiás megközelítés elméleti alapjai is színesítik. Szenvedélybeteg családokkal végzett sokéves munkáját ma szívesen kamatoztatja  a lelki egészség területén.  Jelenleg záróvizsga előtt álló személyközpontú tanácsadó a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnél. Vallja, hogy az emberi lét elsődleges  célja az elérhető  legnagyobb belső szabadság elérése, melynek érdekében  a hozzá fordulók   lelki elakadásaira   a lehető legtágabb kontextusból tekint.